МАТЕМАТИК, ГАДААД ХЭЛНИЙ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ
АТЛАНТА БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Их сургуульд элсэгчид

МУИС 39,0
ЭМШУИС 18,0
ШУТИС 99,0
ХУИС 64,0
МУБИС 8,0
ХААИС 13,0
СЭЗДС 18,0
ХҮДС 7,0
ЦАГДААГИЙН АКАДЕМИ 6,0
УБДС 6,0
ХЦДС 2,0
MIU 16,0
МАНДАХ БҮРТГЭЛ 23,0
ГАДААДЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ 74,0
ХСИС 2,0
ИЗИС 1,0
СУИС 2,0
МҮИС 3,0