МАТЕМАТИК, ГАДААД ХЭЛНИЙ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ
АТЛАНТА БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ

Гадаад харилцаа

Манай сургууль нь БНХАУ, БНСУ болон Тайван улсын Боловсролын байгуулагатай хамтран ажилладаг.
Тайван улсын Нанхиа их сургуульд оюутан хөнгөлөлттэй суралцуулах албан ёсны гэрээтэй.